ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี