นศ. / อาจารย์ได้รับวัคซีนครบ 100% นศ. ได้รับการตรวจ RT-PCR ทุกคน