คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมจิตอาสาช่วยเหลืองานวัคซีน รพ. เทศบาลนครอุดรธานี ในวันที่ 28 พ.ค. 64 นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานหารือแนวทางการจัดสรรวัคซีนของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี , ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี , นายอนุชา เปรมเพชร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ร่วมประชุม ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี