พิธีมอบหมวกและติดเข็ม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 17 8 มีนาคม 2562

คลิกชมรูปภาพ