ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

เมื่อเจอคนคลุ้มคลั่ง ในชุมชนเราจะทำอย่างไร นักศึกษาพยาบาลมีวิธี

#spirit of sound

#little sound little nurse

#ยาเสพติด

#คณะพยาบาลศาสตร์

#การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Views: 2
Posted On: วันอังคาร, 24 มกราคม 2023 02:02