ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ งานพัฒนาและบริการนักศึกษา ได้นำทีคณาจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.วิสัย คะตา, อ.ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล, อ.ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา และ อ.จิติมาวรรณ บำรุงรส จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีน MMR (วัคซีนป้องโรคหัด,คางทูม และ หัดเยอรมัน)

ให้แก่ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 และ นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 150 คน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดยได้รับอนุเคราะห์วัคซีน จาก รพ.สต. หนองขอนกว้าง ทางคณะพยาบาลจึงถือโอกาส ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้